Обучителен семинар по проекта Free Spirit Art

12.09.2023

В пространството на фондация ПРОСТРАНСТВА се проведе обучителен семинар по проекта Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства.

Семинарът имаше за цел обмен на културен опит, знания за популяризиране на различни култури и създаване на общи международни творчески продукти.
По време на събитието се постигна:

  • обмяна на опит и ноу-хау за работа с ромски етнически групи
  • разширяване на познанията и представяне на практически методи и примери – разглеждане на конкретни казуси и ефективна работа с ромски етнически групи
  • елиминиране на предрасъдъците, цвързани с работа с ромската общност и насърчаване на общи междукултурни творчески продукти

Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.

Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”

Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.

Сподели тази новина: