Галерия

село Селановци - работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

село Орешене - работилница КИНО

село Селановци - работилница КИНО

град Кричим - работилница КИНО

град Кричим - работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

село Христо Даново - работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

село Склаве - работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

село Орешене - работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Видео