Работилници

Работилници

Работилница Сцена

Основната цел е чрез различните изразни средства на сценичните изкуства да се подобрят социалните взаимоотношения, кративността, способността за фокусиране, като се обогати културата на децата …

Прочети повече
Работилници

Работилница Кино

Очаква се младежите да придобият базови умения за изграждане на визуални концепции и създаване на видео материали, като разширят и обогатят културния си хоризонт.

Прочети повече