Работилница Сцена

1. с. Селановци - ще се работи през м. май финален ден 24 май в с. Селановци - Музика и Танц
2. с. Склаве - ще се работи след 15 май с финал в края на юни, началото на юли - Музика, Танц, Рисуване,
3. с. Христо Даново - период за работа октомври-края на ноември - Театър
4. с. Орешене - период за работа октомври-края на ноември - Театър и видео 5. гр. Кричим - период за работа октомври-края на ноември - Театър

творческа работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

Провеждане на творческо-образователни работилници:
Продължителността на едно образователно ателие е в рамките на 14 дни (7 двудневни посещения за интензивна директна работа с деца) и още 6 дни (две тридневни псещения) за подготовка и провеждане на финални сценични посещения. След опознаване на децата, осъществяване на топла комуникация и проява на доверие, както и идентифициране на основните им потребности и интереси ще бъдат избрани и конкретните методи и похвати за работа.

Предвиждат се във всяка локация двама експерти да работят с група до 20 деца, за да може да се обърне индивидуално внимание. Главните експерти ще са ангажирани за работа с деца и в 5-те локации. Посещенията ще бъдат разпределени пропорционално.

Всяко ателие предвижда:

  • задачи за индивидуално представяне и работа в екип
  • размишления съответстващи на възрастовите възможности и речевото развитие на децата и младежите
  • представление в края на всяко ателие, в което ще бъдат представени постигнатите резултати от дейността.

Очаквани резултати

0
Проведени творчески образователни ателиета в 5 малки населени места с отдалечен достъп (или в онлайн формат, единствено в случай на общо затваряне) ​
0
Общ брой включени деца в дейността от целевите локации
0
Представяне на сцена на резултатите от творческите ателиета - 5 представления на представители на етнически групи (с фокус роми) в съответните населени места (или онлайн представяне - в случай на общо затваряне)

Наличен снимков и видео материал от работата с децата и представленията пред публика

Очаква се подобряване на физическото и психосоциално развитие на децата, придобиване на нови умения и знания за изразяване на емоции, чувства и идеи, както и справяне с различни ситуации

Прес материали

Място на провеждане на дейността

1. с. Селановци - ще се работи през м. май финален ден 24 май в с. Селановци - Музика и Танц
2. с. Склаве - ще се работи след 15 май с финал в края на юни, началото на юли - Музика, Танц, Рисуване,
3. с. Христо Даново - период за работа октомври-края на ноември - Театър
4. с. Орешене - период за работа октомври-края на ноември - Театър и видео 5. гр. Кричим - период за работа октомври-края на ноември - Театър

Ще се използват три основни групи методи при работат с целевата група:

Словестни

Разказ, беседа, дискусия

Нагледни

Наблюдение, демонстрация

Практически

Експеримент, упражнение

Ще се наблегне и на интерактивните методи на обучение – презентации, игрови методи, ролевите игри и симулации, стопмоушън анимация.

Децата ще бъдат оставени сами да избират в какви дейности да се включат. Експертите ще ги насочват, за да изградят нови знания и умения, самочувствие и увереност в една здравословна и радостна среда.
Основната цел е чрез различните изразни средства на сценичните изкуства да се подобрят социалните взаимоотношения, кративността, способността за фокусиране, като се обогати културата на децата чрез сътрудничество и уважение.

Още работилници

Разберете повече за нашите кино работилници и работилници за сценични приложни изкуства.
Работилници

Работилница Кино

Очаква се младежите да придобият базови умения за изграждане на визуални концепции и създаване на видео материали, като разширят и обогатят културния си хоризонт.

Прочети повече