Работилница Кино

село Орешене, Общ. Ябланица, обл. Ловеч
град Кричим, Обл. Пловдив
село Селановци, община Оряхово, обл. Враца

За работилницата

Пряката целева група (деца и младежи с фокус роми) се въвлича в интересни инициативи, като творчески ателиета (по сценични и приложни изкуства) и кино уъркшопи за създаване на собствени късометражни филми. Децата ще се научат как се създават филми, като заедно с експертите ще минат през целия процес. Ще имат възможност историите, които екранизират да бъдат техни лични, които да представят културата им, през детския поглед, пред по-широка публика.

С цел осигуряване на устойчивост, филмите ще бъдат разпространявани безплатно мин. 5 години след завършване на проекта на платформата за късометражни филми на партньорската организация (noblink.bg), както и по каналите на водещата организация. В дейностите се включат професионалисти и любители в съответните направления,представители на ромската етническа група и на други групи в страната.

Главен експерт кино е Стефани Райчева – тя има дългогодишен опит в киното и в работата с деца. Има 4 късометражни филма, два от които с деца в главната роля. В момента работи по първия си пълнометражен филм – отново история за деца.

Очаквани резултати

0
Организирани и проведени кино ателиета в малки населени места с отдалечен достъп
0
Общ брой включени младежи в дейността от целевите групи
0
Създадени от целевата група и популяризирани късометражни филми

Снимков и видео материал от процеса по обучение, заснемане, монтаж и постпродукция на филмите

Прес материали

Очаква се младежите да придобият базови умения за изграждане на визуални концепции и създаване на видео материали, като разширят и обогатят културния си хоризонт.

Място на провеждане на дейността

село Орешене, Общ. Ябланица, обл. Ловеч
град Кричим, Обл. Пловдив
село Селановци, община Оряхово, обл. Враца

Нашият стремеж

Общо 30 деца и младежи на възраст 12-18 г. (по 10 във всяко населено място, посочено по-горе) представители на различни малцинства/етнически групи с фокус върху роми, ще се включат в творческа работилница Кино.

Стремежът е да се постигне положителен ефект, изразяващ се в подпомагане на целевата група за усвояване на целия художествено-творчески процес:

Сценарии и режисура

Развитие на основни умения за създаване на сценарии и режисура

Продукция

Първоначални операторски техники

Пост-продукция

Практическите аспекти на дигиталния монтаж, субтитиране и т.н.

И много повече...

Специфични умения и знания, които да ги мотивират да продължат образованието си или най-малкото да им дадат възможност да се докоснат до различни културни перспективи и решения за справяне с житейски ситуации

Етап 1: Подготвителен

Провеждане на комуникационни срещи

Идентифициране на основните потребности и интереси на целевата група, пораждане на доверие и предизвикване на интерес към киното.

Разпределяне на ролите между участниците

Ще се сформира група от около 10 младежи (за всяка локация), за да може да се обърне индивидуално внимание на всеки един и да се подпомогне в усвояването и придобиването на нови умения и знания.

Етап 2: Същински

Кино уъркшоп

Включва 14 дена обучение (7 посещения с двудневна интензивна интеракция) и 6 дена (2 тридневни посещения) – заснемане на късометражни филми от самите участници

Заснемане на самостоятелни филми

На този етап младежите ще имат възможност с напътствия и подпомагане от страна на Главния експерт, Експерт кино уъркшоп и допълнително привлечени студенти и любители да заснемат самостоятелно първите си филми.

Главен експерт на разположение

Главният експерт ще участва в обученията на ротационен принцип и в трите локации, а в дните, предвидени за заснемане на късометражни филми, ще присъства на всяка една локация.

Етап 3: Монтаж и постпродукция

Цел

Основната цел е изграждане на цялостната визуална концепция и създаване на филм от младежите.

Преглед и подбор на кадри

Ще прегледат заснетия филмов материал и ще изберат кадри, отговарящи на цялостната им концепция за филма

Определяне на технически детайли

Това включва звук, светлина, дължина и съдържание на музика

Запознаване с техники по монтаж

Ще се запознаят с техники за монтаж на кадри

Запознаване с дейности по постпродукция

Ще се запознаят с дейности по постпродукция, вкл. звукови и цветни корекции

Още работилници

Разберете повече за нашите кино работилници и работилници за сценични приложни изкуства.
Работилници

Работилница Сцена

Основната цел е чрез различните изразни средства на сценичните изкуства да се подобрят социалните взаимоотношения, кративността, способността за фокусиране, като се обогати културата на децата …

Прочети повече