Работим заедно за включваща Европа

За проекта Free Spirit Art

Проектът FreeSpiritArt се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Работилници

Разберете повече за творческите работилници - СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА и КИНО.

Събития

Разберете още за нашето КИНО ТУРНЕ Free Spirit Art FEST, за предстоящите сценични представления и събития по проекта.

Новини

Научете повече за проекта, дейностите и постигнати резултати в нашата секция с новини.

Нашата мисия и цели

Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.

Обучение

Повишаване знанията и уменията им в сферата на сценични и екранни изкуства

Приемственост

По-добра интеграция и преодоляване на стереотипите

Изкуство

Подобряване достъпа до култура в малките населени места в страната

Развитие

Създаване на собствени културни продукти на ромската етническа група и подобряване информираността и възможностите за професионална реализация

Прочети най-новите новини около проекта

Разберете повече за нашите кино работилници и работилници за сценични приложни изкуства.
Новини

Закриваща пресконференция по проекта Free Spirit Art

Каним Ви да споделим постигнатите резултати по проекта Free Spirit Art.

Прочети повече
Новини

Обучителен семинар по проекта Free Spirit Art

В пространството на фондация ПРОСТРАНСТВА се проведе обучителен семинар по проекта Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства.

Прочети повече

Работим заедно за включваща Европа