Работим заедно за включваща Европа

За проекта Free Spirit Art

Проектът FreeSpiritArt се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Работилници

Разберете повече за творческите работилници - СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА и КИНО.

Събития

Разберете още за нашето КИНО ТУРНЕ Free Spirit Art FEST, за предстоящите сценични представления и събития по проекта.

Новини

Научете повече за проекта, дейностите и постигнати резултати в нашата секция с новини.

Нашата мисия и цели

Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.

Обучение

Повишаване знанията и уменията им в сферата на сценични и екранни изкуства

Приемственост

По-добра интеграция и преодоляване на стереотипите

Изкуство

Подобряване достъпа до култура в малките населени места в страната

Развитие

Създаване на собствени културни продукти на ромската етническа група и подобряване информираността и възможностите за професионална реализация

Прочети най-новите новини около проекта

Разберете повече за нашите кино работилници и работилници за сценични приложни изкуства.
Новини

Обучителен семинар по проекта Free Spirit Art

В пространството на фондация ПРОСТРАНСТВА се проведе обучителен семинар по проекта Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства.

Прочети повече

Работим заедно за включваща Европа