Закриваща пресконференция по проекта Free Spirit Art

12.09.2023

Oтправяме покана за закриващата пресконференция по проект Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства.
Пресконференцията ще се проведе на
 
  • 12.03.2024г
  • 11:00ч

ФОНДАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА – ул. „Цветна градина“ 33, 1421 ж.к. Лозенец, София

Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.

Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.

Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.

Пряката целева група са представители на различни малцинства / етнически групи с фокус върху роми – уязвими групи деца, ученици и младежи, предимно от отдалечени и труднодостъпни райони в страната, вкл. и такива в неравностойно положение, представители с различен социален статус.

Ще бъдат представени резултатите от осъществените творчески работилници по сценични и приложни изкуства и кино уъркшоп.

Дейностите по проекта се реализираха на територията на малки населени места (предимно села), в райони с висока концентрация на ромската етническа група (с. Орешене, гр. Ябланица; с. Селановци, с. Склаве, с. Христо Даново, гр. Карлово, град Кричим).
 
Заповядайте!
Очакваме ви!

Сподели тази новина: