Представления, създадени в съавтоство с децата - резултат от творческа работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА

08.12.2023

🎭  Представленията, в които децата се гмурнаха като артисти и съавтори бяха представени на сцена пред публика в различни населени места. Емоцията беше завладяваща, нашите звезди се почувстваха истински творци, а реакцията на публиката само потвърди смисъла на цялото това случване в работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА.

Щастливи сме, че след сценичните публични представяния, тези творчески продукти вече могат да бъдат гледани и от широката публика. Разбира се, записът не може да се доближи до емоцията в залата!

Ето какво създадохме заедно с децата в творческа работилница по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА по проекта Free Spirit Art. 

 

 
 
🧒 Надникнете в света на децата, чрез изкуството.
 
Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.