СПОМЕН ОТ БЪДЕЩЕТО

17.07.2023

“СПОМЕН ОТ БЪДЕЩЕТО” е танцово представление – резултат от творческия процес в първата работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА по проекта Free Spirit Art в c. Селановци.

Водещи на творческата работилница са Ина Гергинова и Александър Евтимов.
Музиката и хореографията в представлението са създадени в съавторство с децата от 3-ти и 4-ти клас от ОУ “Никола Й. Вапцаров”, с. Селановци.
Изпълнители и съавтори на представлението са децата, взели участие в творческата работилница СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, с. Селановци.

Проектът FreeSpiritArt е финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021, Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия. Дейностите по проекта се реализират на територията на малки населени места – с. Орешене, гр. Ябланица; с. Селановци, с. Склаве, с. Христо Даново, гр. Карлово, град Кричим