Изложба-конферанс "Цвят, предание и звуци"

10.07.2023

Изложба-конферанс “Цвят, предание и звуци” е заключителното представяне на творческия процес от работилница за СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, с. Склаве.
 
🧒 В работилницата взеха участие прекрасните деца от ОУ “Братя Миладинови”, с. Склаве. В представянето си пред публика, включиха различни елементи от наученото в процеса:  
✅ песен
✅ хоро
✅ изложба картини и няколко думи от децата за тях
✅ съвместна акция по създаване на рисунки от деца-участници и деца-публика

Водещи на работилницата по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, с. Склаве са Здравка Кантарева, Елена Каменарова и Яне Каменаров.

Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.