"Етюди за ангели и хора"

08.12.2023

🎭 Сценичното представяне на истории – “Етюди за Ангели и Хора”, създадоха децата от ОУ “Васил Левски” село Орешене в творческата работилницата по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИСКУСТВА по проекта Free Spirit Art.
Водещи на работилницата по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, село Орешене са Невена Борицова, Иван Николов и Павел Тафраджийски.

Защо ангелите решиха да слязат в света на хората и с какво се срещнаха там? Това представиха децата пред публика на:

📅 08.12.2023г I 13:00ч I вход свободен
📍 ОУ Васил Левски, село Орешене
 
Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.