Театрална миниатюра "Дарът на звездата"

31.10.2023

Децата от ОУ “Генерал Карцов”,  с. Христо Даново, представят Театрална миниатюра “ДАРЪТ НА ЗВЕЗДАТА” – заключителното произведение на работилница по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА  по проекта Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства.
 
📅 31.10.2023г I 12:00ч I вход свободен
📍 ОУ “Генерал Карцов”, с, Христо Даново
 
🧒 В работилницата взеха участие прекрасните деца от ОУ “Генерал Карцов”, с. Христо Даново, които се вълнуват да споделят това представление, изградено в съавторство с тях.
 
Водещи на работилницата по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, с. Христо Даново Мануела Манукова, Наталия Цекова и Ивайло Митев.
 
Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури., представят