Куклено-музикално представление "Голямата Синя Мечта"

19.11.2023

🧒  Децата от НУ “Васил Левски” и СУ “Петко Рачов Славейков”, гр. Кричим бяха дейните участници в работилница работилници СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА по проекта Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства.

Своят творчески процес те завършиха с представяне пред публика на
🎭 Куклено-музикално представление “Голямата синя мечта” 
 
📅 19.11.2023г I 15:00ч I вход свободен
📍 Младежки Дом, гр. Кричим, площад Обединение 3
 
Водещи на работилницата по СЦЕНИЧНИ И ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА, гр. Кричим са Ренета Кирилова, Милена Великова и Янко Велков.
 
Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.