КИНО Турне по проект Free Spirit Art

08.12.2023

📽️ КИНО турне по проекта Free Spirit Art.

Ето къде ще бъдат представени филмите, създадени от деца в работилница КИНО по проекта Free Spirit Art, съответно в с. Селановци, с. Орешене и град Кричим:

📅 13.12.2023 I СУ “Васил Левски”, гр. Ябланица I 14:00ч
📅 14.12.2023 I зала “Васил Караиванов”, гр. Карлово I 13:00ч
📅 14.12.2023 I ОУ “Генерал Карцов”, с. Христо Даново I 15:00ч

Какво ще имате възможност да гледате:
📽️ “Пейка” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, с. Селановци
📽️ “Сестри съпернички” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, с. Селановци
📽️ “Къде е брат ми?” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, с. Орешене
📽️ “Пътуващ лексикон” – предаване, създадено в работилница КИНО, с. Орешене
📽️ “Колело” – късометражен филм, създаден в работилница КИНО, гр. Кричим
  
🧒 Заповядайте да надникнете в света на децата, чрез техните лични истории, разказани през обектива на камерата.
 
Проектът „Free Spirit Art – подобряване на междукултурното сътрудничество чрез сценични и екранни изкуства“ предоставя възможност за разширяване на междукултурното сътрудничество чрез изкуството и културата.
Проектът се финансира от Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021, Програма PA 14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ с финансовия принос на Република Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия и национално съфинансиране с Програмен оператор Министерството на културата, в размер на 74,956.56 €.
Изпълнява се в партньорство между Фондация „Пространства“ Фондация за изкуство и култура – град София с партньор Фондация „Не мигайте пред българското кино“ – гр. София.”
Основната цел на проект FreeSpiritArt е чрез сценичните и екранни изкуства да се насърчи междукултурното сътрудничество за по-добра интеграция на ромската етническа група и сближаването й с други общности и култури.